f

Shangri-La Hotel, Beijing, Peking

29 Zizhuyuan Road, Beijing 100089, ChinaSüden Haidan, Peking100089, China